Λοκρίδα για όλους: Προτάσεις για τη χωροταξία, το φυσικό και αστικό περιβάλλον και τις υποδομές

2019-05-14

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΛΟΚΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ


ΤΟΜΕΑΣ : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Εισαγωγή . Ο Δήμος Λοκρών κατέχει κομβική γεωγραφική θέση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία φημίζεται πέραν των άλλων για το φυσικό της περιβάλλον, έχοντας μιας εξαίσια εναλλαγή τοπίων, πολλές φορές σε μίξη, με αγροτικά, δασικά, θαλάσσια και αστικά οικοσυστήματα, τα οποία συμβάλουν στην ιδιαίτερη ομορφιά του και δίνοντας του συγκριτικά πλεονεκτήματα τέτοια που πραγματικά προξενεί μεγάλη εντύπωση η μη αξιοποίησης τους.

Κεντρικός στόχος συνεπώς θα πρέπει να είναι η προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, η αναβάθμιση του, όπου αυτό έχει υποβαθμισθεί, αλλά και η αειφορική διαχείριση του, ώστε να καταστεί από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες, βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και ανάπτυξης της περιοχής μας .

Προτεραιότητες

 • Μελετάμε και εκτελούμε έργα αντιπυρικής προστασίας της περιοχής μας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως επιλογικοί καθαρισμοί της βλάστησης σε περιαστικά άλση (Ανεμόμυλος Μαρτίνου - Όσιος Σεραφείμ Αταλάντης - Κοκκαλιάς Καλαποδίου), συντήρηση και διάνοιξη όπου χρειάζεται των δασικών αντιπυρικών δρόμων, επιλογικός καθαρισμός της βλάστησης, όπου χρειάζεται, στην ζώνη μίξης οικισμών- δάσους, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πιστώσεις για το σκοπό αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών.

 • Φροντίζουμε για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και άχρηστων υλικών, στην ύπαιθρο ώστε να μη επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον και δημιουργούν εστίες μόλυνσης και έκρηξης πυρκαγιών, ενώ απομακρύνουμε αυτά που έχουν ήδη απορριφθεί.

 • Προστατεύουμε και αποκαθιστούμε όπου συντρέχει περίπτωση το φυσικό περιβάλλον από παράνομες δραστηριότητες και αυθαίρετες παρεμβάσεις (αναδασώσεις, με δραστηριοποίηση του εθελοντισμού π.χ παλαιών λατομίων, χωματερών,κ.ά.).

 • Προωθούμε τη συνδυασμένη ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος, κυρίως του χερσαίου και θαλασσίου, με δραστηριότητες και έργα που συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και στην εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (όπως κατασκευή δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων στα δάση της περιοχής το οποίο θα αναδεικνύει παράλληλα και σημαντικά στοιχεία του πολιτιστικού περιβάλλοντος π.χ. αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, εκκλησίες, καθώς και ανάδειξη σημαντικών οικοσυστημάτων όπως είναι ο υγροβιότοπος της λιμνοθάλασσας και των νησιών Γαϊδούρι και Αταλαντονήσι του κόλπου της Αταλάντης που μπορεί να αναβαθμισθεί και να λειτουργήσει ως πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών, με την κατασκευή κατάλληλων υποδομών, για την περιβαλλοντική ενημέρωση και την αναψυχή τους.

 • Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής με βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε δημόσια κτήρια αλλά και με μείωση των ενεργειών που συμβάλουν στην έκκληση διοξειδίου του άνθρακα όπως είναι οι καύσεις, και με έλεγχο, όπου κρίνεται απαραίτητο, των ρυπογόνων βιομηχανιών, βιοτεχνιών και δραστηριοτήτων (π.χ ιδρύουμε και λειτουργούμε σταθμούς υδροληψίας για τους ψεκασμούς των αγροτικών καλλιεργειών και προωθούμε προγράμματα καταστροφής των συσκευασιών αγροτικών φυτοφαρμάκων).

 • Εφαρμόζουμε συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων όπως είναι το έδαφος και το νερό (ύδρευσης, αποχέτευσης άρδευσης).

 • Στηρίζουμε τις υπάρχουσες και συμβάλουμε στην δημιουργία νέων οικολογικών δράσεων και εθελοντικών δραστηριοτήτων όπως τον περιοδικό καθαρισμό παραλιών, ομάδες πολιτικής προστασίας κ.α.

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εισαγωγή. Το αστικό περιβάλλον λειτουργεί πάντα σε αλληλεξάρτηση με το φυσικό περιβάλλον αλλά έχει άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής των πολιτών και με τις συνθήκες της καθημερινότητας τους. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες τους και να συμβάλει στην αξιοπρεπή διαβίωση τους καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.

Προτεραιότητες

 • Διερευνούμε και μελετούμε την διάρθρωση της παραγωγής αστικών απορριμμάτων και προωθούμε τον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη προγράμματος αποκομιδής οικιακών και άλλων απορριμμάτων.

 • Προωθούμε και επεκτείνουμε προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου γυαλιού, μπαταριών και χρησιμοποιημένων ελαίων και αναπτύσσουμε συνεργασίες στη διαχείριση των απορριμμάτων.

 • Φροντίζουμε για την σωστή και επαρκή λειτουργία των συστημάτων υδροδότησης σε όλους τους οικισμούς της περιοχής μας, αντικαθιστώντας όπου χρειάζεται τα παλαιά και ανθυγιεινά τμήματα αυτού .

 • Έναρξη και διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας των υπαρχόντων εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και ολοκλήρωση και σύνδεση του αποχετευτικού συστήματος όπου υπάρχει και μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία στους οικισμούς που δεν έχει εγκατασταθεί και είναι απαραίτητο.

 • Βελτίωση της αστικής κινητικότητας με βελτίωση της ποιότητας του οδικού δικτύου , σχεδιασμό δικτύου ποδηλατοδρόμων, σχεδιασμό δικτύου πεζοδρόμων, μελέτη αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας στο δημοτικό οδικό δίκτυο (φωτισμός, σήμανση κ.α.)

 • Μελέτη και καταγραφή προβλημάτων προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας ΑμΕΑ σε δημόσιους χώρους.

 • Υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης σε επιλεγμένα σημεία του αστικού ιστού των οικισμών

 • Αναβάθμιση και προστασία των χώρων πρασίνου των οικισμών και δημιουργία νέων .

 • Δημιουργία παρτεριών για των καλλωπισμό των κοινόχρηστων χώρων.

 • Βελτίωση υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργία νέων και διάθεση τους για την ελεύθερη χρήση τους από τους πολίτες με καθορισμό των σχετικών κανονισμών λειτουργίας τους.

 • Εφαρμογή προγράμματος αποκατάστασης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών και δημιουργία νέων.

 • Διερεύνηση δημιουργίας και λειτουργίας Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

 • Μελέτη για την ορθολογική εγκατάσταση και λειτουργία του φωτισμού κοινόχρηστων χώρων και του εορταστικού διακόσμου.

 • Μελέτη και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.


Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους»