Λοκρίδα για όλους: Προτάσεις για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

2019-04-05

Κάθε αυτοδιοικητική αρχή οφείλει να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των πολιτών. Η δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης με πρωτοβουλίες και μέτρα που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους δεν θέτει ζήτημα ειδικής μεταχείρισης για κάθε ομάδα πολιτών, αλλά ισότιμης για όλους και συνεπώς και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Βασική προτεραιότητα για όλους εμάς, λοιπόν, θα πρέπει να είναι η προσπάθεια για αποκατάσταση και πλήρη ένταξη στα κοινωνικά δρώμενα των ατόμων αυτών με γνώμονα πάντα τις ανάγκες τους και τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε να είμαστε όλοι ίσοι και να απολαμβάνουμε τα ίδια δικαιώματα στην καθημερινή ζωή. 

 Η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ στις τοπικές κοινωνίες είναι δυνατόν να επιτευχθεί με υποδομές και επεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση και διαβίωσή τους.

Επιχειρώντας μια κατηγοριοποίηση των αναγκών, αναδεικνύονται τρεις βασικοί τομείς προσβασιμότητας που οφείλουμε να καλύψουμε με τις ανάλογες πρωτοβουλίες και μέτρα, ειδικότερα :  

1. στους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους 

2. στην πληροφόρηση και ενσωμάτωση 

3. στις δημοτικές εγκαταστάσεις

Έτσι, για παράδειγμα, η ανάγκη να εξασφαλιστεί τόσο για τον τοπικό πληθυσμό όσο και για τους τουρίστες- επισκέπτες με αναπηρία η πρόσβαση στις παραλίες και τη θάλασσα είναι επιτακτική. Στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Λοκρών, βασικό τουριστικό προορισμό, της περιοχής μας μπορούμε να δημιουργήσουμε κατάλληλες, ελαφρές, μη μόνιμες υποδομές όπως αποδυτήρια, φορητούς χώρους υγιεινής, διαδρόμους μεταφοράς κτλ που θα διευκολύνουν την πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα.

Η έναρξη μιας τηλεφωνικής γραμμής πληροφοριών, με την συνεργασία των περιφερειακών και κεντρικών διοικητικών φορέων η οποία θα ενημερώνει, θα καταγράφει και θα αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων των ΑΜΕΑ συμπολιτών μας και των οικογενειών τους, με στόχο πάντα τη βελτιστοποίηση της ποιότητας της καθημερινής τους ζωής, θα είναι ίσως μια μικρής έκτασης πρωτοβουλία αλλά ενδεχομένως στο πρώιμο αυτό στάδιο που βρισκόμαστε, αποτελεσματική. Η υποστήριξη ενός ενεργού τρόπου ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων δραστηριοτήτων, όπως εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και εκμάθησης χρήσης νέων τεχνολογιών. 

 Τέλος, είναι γεγονός ότι η εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να καταστεί προσβάσιμο ένα κτίριο απαιτεί χρονοβόρες και πολυδάπανες ενέργειες, δεδομένου ότι επιβάλλεται ο ανασχεδιασμός των χώρων του και των χρήσεών του μέσω πολύπλοκων μετατροπών, όμως υπαγορεύεται από την κοινωνική ευαισθητοποίηση που διακατέχει τον καθένα μας απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε συμπολίτης μας χωριστά. Έτσι, η κατασκευή κατάλληλης ράμπας, η αντιολισθητικής επίστρωσης των πεζοδρομίων και των δρόμων φαντάζουν ικανές παρεμβάσεις προκειμένου να γίνεται αυτόνομα και με ασφάλεια η πρόσβαση ατόμων με αμαξίδιο στην είσοδο οποιουδήποτε κτιρίου. Επιπλέον, η δυνατότητα στάθμευσης πλησίον του κτιρίου ή σηματοδότησης επιπλέον εκ των θεσμοθετημένων θέσεων επί του οικοπέδου της εκάστοτε δημοτικής υπηρεσίας είναι πρωτοβουλίες άμεσης προτεραιότητας και υλοποίησης.

Εν κατακλείδι, έχουμε υποχρέωση να σταθούμε αλληλέγγυοι στις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι συνάνθρωποί μας με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλισθεί το δικαίωμά τους για ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Πρωταρχική μας, λοιπόν, μέριμνα είναι η περιοχή μας να γίνει υποδειγματική σε όλα τα επίπεδα για τα άτομα αυτά μέσω παρεμβάσεων στις ήδη υπάρχουσες διαμορφωμένες υποδομές. 

 Για μας αποτελεί βασική επιταγή και θέση ένας Δήμος με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους, μια «Λοκρίδα για όλους»!

Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους»