Κτηματολόγιο: Τι ισχύει για τα ακίνητα από κληρονομιές και χρησικτησίες

2019-06-09

Η διαδικασία κτηματογράφησης πλησιάζει σταδιακά στην ολοκλήρωσή της και το Ελληνικό Κτηματολόγιο καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ακόμη εκκρεμότητες να τις διευθετήσουν, υποβάλλοντας δήλωση ακινήτου το συντομότερο.

Σε αυτή την τελική φάση το Κτηματολόγιο έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά οδηγιών για τα ακίνητα που προέρχονται από χρησικτησία, καθώς και για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από κληρονομιά.

Σύμφωνα με τον οδηγό που έχει εκδώσει το Κτηματολόγιο, οι δικαιούχοι που έχουν αποκτήσει με κληρονομιά από τους προγόνους τους ακίνητα για τα οποία δεν έχουν συντάξει και μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή και οι γονείς τους, μπορούν να υποβάλουν δήλωση στο κτηματολόγιο, συνυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, ακόμα και πριν τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς.

Κτηματολόγιο: Τα δικαιολογητικά για τα ακίνητα από κληρονομιά

Για τα δικαιώματα του εκάστοτε ακινήτου που αποκτώνται μέσω κληρονομιάς, υπάρχουν δυο ξεχωριστές περιπτώσεις:

1) Κληρονομιά με διαθήκη

Αν το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του δηλούντος με διαθήκη τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής έγγραφα:

ο τίτλος του κληρονομούμενου
ληξιαρχική πράξη θανάτου
αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς

2) Κληρονομιά χωρίς διαθήκη

Αν πρόκειται για κληρονομιά για την οποία δεν υπάρχει σχετική διαθήκη τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής έγγραφα:

ο τίτλος του κληρονομούμενου
ληξιαρχική πράξη θανάτου
πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Το Κτηματολόγιο επισημαίνει ότι «επειδή η έκδοση κάποιων από τα έγγραφα αυτά ενδεχομένως να καθυστερεί λόγω φόρτου των αρμόδιων υπηρεσιών, οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τη δήλωσή τους, συνυποβάλλοντας οποιασδήποτε μορφής αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, όπως π.χ. μια απλή φωτοτυπία της πρωτοκολλημένης αίτησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα προσκομίσουν το απαραίτητο έγγραφο αμέσως μόλις αυτό εκδοθεί» καταλήγει. 


Πηγή-aftodioikisi.gr