Κτηματολόγιο: Οι δύσκολοι γρίφοι κληρονομιών και γονικών παροχών - Πώς θα αποφύγετε τις παγίδες στις δηλώσεις ιδιοκτησίας

2019-03-13

Οι κληρονομιές αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους "πονοκεφάλους" για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Σύμφωνα με τον οδηγό που έχει καταρτίσει ο φορέας, κάθε κληρονόμος πρέπει να δηλώσει το μερίδιό του στο ακίνητο που έχει κληρονομήσει. 

Δικαίωμα που έχει αποκτηθεί με κληρονομιά μπορεί να δηλωθεί ακόμη κι αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Σε αυτή την περίπτωση όμως, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. 

Εάν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονομούμενου, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος δεν είχε τίτλους γιατί είχε το ακίνητο με χρησικτησία, πρέπει να προσκομίσει δύο έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ασκούσε πράξεις νομής επί 20ετία. Εάν δεν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονομούμενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Remaining Time-0:01FullscreenMute

Παρότι για τις γονικές παροχές δεν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία, αρκετοί είναι οι ιδιοκτήτες που προβληματίζονται για τον τρόπο δήλωσης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα, σε ακίνητα που έχει μεταβιβαστεί μόνο η ψιλή κυριότητα και έχει παρακρατηθεί η επικαρπία, υπόχρεοι δήλωσης είναι τόσο ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής του ακινήτου.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν, πάντως, ότι εκτός των απαραίτητων για όλες τις περιπτώσεις εγγράφων, εάν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σε ένα ακίνητο με διαφορετικούς τίτλους, τότε θα πρέπει να καταθέσουν όλους τους τίτλους και να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία στην ενότητα "Στοιχεία Δικαιώματος". Σε περίπτωση συγκυριότητας, κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει.

Με πληροφορίες από Εφημερίδα Έθνος