Κεντρική Πλατεία Μαλεσίνας: Όνειρο ήτανε...

2023-02-02

" τίποτα πια δεν θα 'ναι όπως πρώτα

ξημέρωσε πάλι... "

Μια φορά και ένα καιρό στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας ο Άρχων μαζί με τους  πλουμιστούς συμβουλάτορές του αποφάσισαν να αναπλάσουν την  κεντρική πλατεία  της πόλης...  

Κάπως έτσι ίσως να ξεκινούσε την ιστορία του ο αφηγητής του παρελθόντος, εμπλουτίζοντας την στο τέλος ίσως και με ένα κακό δράκο φοβούμενος για την τύχη του κεφαλιού του από την δαμόκλειο  σπάθη του Βασιλέα. Ίσως ακόμα, για όλα να έφταιγε η άμοιρη γυναίκα του πρωτομάστορα που στο τέλος θα έπρεπε να θυσιαστεί για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν θα έφταιγε ο ανώτατος Άρχων...

Όλα αυτά όμως  ευτυχώς γίνονταν  στο παρελθών... 

Η συντακτική Ομάδα του  ἐν Λοκροῖς μετά από πλήθος παραπόνων πολιτών της πόλης της Μαλεσίνας για την επικινδυνότητα του δαπέδου που αφορά  το έργο ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας της πόλης, εντόπισε και σας παραθέτει αυτούσια την τεχνική μελέτη του έργου .ώστε να βγάλετε τα δικά σας ασφαλή συμπεράσματα. 

Αξίζει να τονίσουμε ότι η Κεντρική Πλατεία Μαλεσίνας αποτελούσε πόλο έλξης μικρών και μεγάλων και στον χώρο της πραγματοποιούνταν πλήθος  θρησκευτικών και πολιτιστικών   εκδηλώσεων.

Όπως και να έχει εμείς συνεχίζουμε να ελπίζουμε στην επίλυση του προβλήματος πριν αρχίσουμε να μετράμε τραυματισμούς πολιτών.

Προς αποφυγή κάθε είδους παρεξήγησης ενημερώνουμε ότι το υλικό της τεχνικής έκθεσης είναι από την επίσημη σελίδα του Δήμου Λοκρών   https://dimos-lokron.gov.gr/prodia/prokiryxi-ilektronikou-diagonismou-gia-tin-anathesi-tou-ergou-anaplasi-kentrikis-plateias-malesinas-tou-dimou-lokron/

ενώ το υλικό των επιπρόσθετων φωτογραφιών είναι προϊόν της συντακτικής μας ομάδας από λήψεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 1/2/23 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» αφορά παρεµβάσεις επισκευής, βελτίωσης

λειτουργικότητας και ανάπλασης της Κεντρικής πλατείας της Μαλεσίνας

Βασικοί στόχοι της ανάπλασης είναι οι εξής:

1. Ανάδειξη του Κεντρικού Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου Και Ελένης,

που αποτελεί ιδιαίτερο σηµείο ενδιαφέροντος για την πόλη της Μαλεσίνας.

2. Βελτίωση της οικιστικής οπτικής της πλατείας, καθώς εναρµονίζεται ο χώρος

µε ενιαία πλέον αρχιτεκτονική εικόνα.

3. Ανάδειξη χώρων και πλήρης εκµετάλλευσή τους ώστε να είναι εφικτή η

προσέλκυση περιοίκων και µόνιµων κατοίκων στην πλατεία.

4. Βελτίωση, αποκατάσταση και ανάδειξη υφιστάµενων χώρων πρασίνου.

5. ∆ηµιουργία διαδρόµων για Α.Μ.Ε.Α.

Οι παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων

περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω :

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Η πλατεία του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης είναι η πρώτη πλατεία

που συναντά ο επισκέπτης στην πόλη της Μαλεσίνας. Στην παρούσα κατάσταση η

πλατεία είναι καλυµµένη µε τσιµέντο, µε έντονες φθορές λόγω χρόνου, που εκτός

από το γεγονός ότι δε συµβαδίζει µε τη βυζαντινή αρχιτεκτονική της εκκλησίας η

οποία δεσπόζει στο χώρο, παράλληλα δηµιουργεί και κινδύνους για την ασφάλεια

των κατοίκων.

Υπάρχουν, χώροι πρασίνου και παρτέρια περιφραγµένα µε λιγούστρα και χαµηλούς

θάµνους που διατρέχουν την πλατεία κατακερµατίζοντας την και δηµιουργώντας

φωλιές σκουπιδιών. Το θέαµα δε της εµφάνισης πράσινου, αποσπασµατικά, δεν

βοηθά στην γενικότερη καλή εικόνα της πλατείας.

Τέλος υπάρχουν τα σηµεία όπου υπάρχουν µεγάλα δέντρα στην πλατεία, οι ρίζες

των οποίων έχουν καταστρέψει το τσιµέντο, καθώς εµφανίζονται ρωγµές και

µετακινήσεις κάθετα και οριζόντια στα τοιχία από τις ρίζες των δέντρων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Συµβάσεων και τα ισχύοντα εκτελεστικά του διατάγµατα.


Η επίστρωση της πλατείας και οι ήπιες παρεµβάσεις στοχεύουν στην ανάδειξη του

Ιερού Ναού και του περιβάλλοντα χώρου, κάνοντάς τον ευπρόσιτο και λειτουργικό σε

περίοικους και επισκέπτες.

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι από φυσική πέτρα

χρώµατος terracotta, µε στέγη από κεραµίδα βυζαντινού ρυθµού.

Οι ήδη υπάρχοντες υπαίθριοι χώροι µε δάπεδα από µπετό και πλάκες πεζοδροµίου

θα επικαλυφθούν κατά κύριο λόγο µε σταµπωτό δάπεδο και φυσικούς κυβόλιθους,

γιατί είναι εφικτό σχετικά εύκολα, σύντοµα και οικονοµικά να γίνει η πλακόστρωση

της πλατείας. ∆ε θα απαιτηθούν εκσκαφές.

Ο φυσικός κυβόλιθος για την πλακόστρωση της πλατείας θα είναι όµοιος µε το

χρώµα της λιθοδοµής της εκκλησίας. ∆ηλαδή θα είναι χρώµατος terracotta.

Αντίστοιχα, το σταµπωτό δάπεδο, θα είναι σε χρώµα κεραµιδί, που να ταιριάζει µε το

χρώµα των κεραµιδιών της εκκλησίας.

Το σταµπωτό δάπεδο είναι διακοσµητικό σκυρόδεµα αποτύπωσης φυσικών υλικών.

Έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής, δεν έχουν υψηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης

σε σχέση µε άλλα φυσικά υλικά. Είναι µεγάλης αντοχής καθώς είναι κατασκευασµένο

από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ίνες πολυπροπυλενίου.

Καθώς υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης δαπέδων

εξωτερικών χώρων µε παραδοσιακό χαρακτήρα, θα χρησιµοποιηθούν φυσικοί

κυβόλιθοι κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος (από µάρµαρο , γρανίτη κτλ.). Τα

στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών

όπου προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι

κατά DIN EN 1341 και DIN EN 1342 για φυσικές πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους

αντίστοιχα.

Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήµα, χρώµα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα

χρησιµοποιηθούν στην επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών

(ευθύγραµµη, καµπυλόγραµµη, σε µορφή «ψαροκόκαλου» κτλ.) κατά την

τοποθέτησή τους σε συνδυασµό µε στοιχεία των ιδίων ή άλλων χαρακτηριστικών, θα

πρέπει να συµφωνούν µε τα καθοριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε

περίπτωση µη σαφούς καθορισµού των ανωτέρω.

Η µέθοδοι τοποθέτησης των υλικών επίστρωσης εξωτερικών χώρων θα είναι η

«Κολυµβητή» Τοποθέτηση

Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών

που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από

σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.).

Επί πλάκας δαπέδου από σκυρόδεµα τοποθετούνται τα στοιχεία µε την παρεµβολή

στρώσης ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό.

Σε περιπτώσεις µε ειδικές απαιτήσεις πρόσφυσης, αντιπαγετικής προστασίας κτλ.,

είναι δυνατόν αντί του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος να χρησιµοποιηθεί ειδική

ακρυλική κόλλα πλακιδίων.

Η πλάκα δαπέδου κατασκευάζεται από σκυρόδεµα (τουλάχιστον C12/15) και

εδράζεται οµοιόµορφα επί συµπυκνωµένης στρώσης θραυστού υλικού (συνήθως της

ΠΤΠ Ο 150). Όταν πρόκειται για επίστρωση επιφάνειας, η οποία θα δέχεται εκτός

από πεζούς και κυκλοφορία οχηµάτων, επιβάλλεται η όπλιση της πλάκας, κατά

κανόνα µε δοµικό πλέγµα. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης επιφάνειας

υλοποιούνται κατ' αρχήν µε κατάλληλη υψοµετρική διαµόρφωση της πλάκας

δαπέδου.

Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων κτλ.) που προβλέπεται για

την επιστρωµένη επιφάνεια και το προβλεπόµενο µέγεθος των φορτίων που θα

ασκούνται, διαστασιολογούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλάκας δαπέδου:

Πάχος, ποιότητα και βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού

υλικού

Πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου

Ποσότητα και ποιότητα οπλισµού της πλάκας.

Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου,

πρέπει να είναι αρκετά συνεκτικό µε µικρή περιεκτικότητα σε νερό (µε κατά µάζα

λόγο συνολικού νερού προς τσιµέντο το πολύ 0,40). Η περιεκτικότητα του

τσιµεντοκονιάµατος σε τσιµέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 650 kg ανά m³ ξηράς

άµµου.

Το συγκολλητικό τσιµεντοκονίαµα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους

από 2 cm έως 2,5 cm κατά µέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε

διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθµη της επίστρωσης επιτυγχάνεται µε

διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος. Η

διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος θα προηγείται της τοποθέτησης των στοιχείων το

πολύ κατά 2 - 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς να

µειώνεται η πρόσφυση των στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιµεντοκονιάµατος.

Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος µε

ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να

ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας σανίδας εφοδιασµένης µε αλφάδι.

Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους αφήνονται αρµοί, οι οποίοι σε

περίπτωση διαµόρφωσης ευθύγραµµων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους

10 mm - 20 mm, ενώ σε περίπτωση διαµόρφωσης καµπυλόγραµµων σειρών, οι

αρµοί µπορεί να είναι µεταβλητού πλάτους. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. επίστρωση

µε κεραµικά πλακίδια και πλίνθους), το πλάτος των αρµών µπορεί να είναι µικρότερο

(της τάξης των 3 mm - 8 mm).

Μετά τη σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος, είτε οι αρµοί

πληρώνονται µε παχύρρευστο τσιµεντοκονίαµα ή η επιφάνεια της επίστρωσης

διαστρώνεται µε λεπτόκκοκη τσιµεντοκονία, η οποία εισχωρεί µέσα στους αρµούς και

στη συνέχεια, αφού αφαιρεθεί η περίσσειά της, η επιφάνεια της επίστρωσης

διαβρέχεται µε νερό. Αν το υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει µέσα στους αρµούς,

επαναλαµβάνεται η διαδικασία

Τέλος, µετά τη σκλήρυνση των τσιµεντοκονιαµάτων, η επιστρωµένη επιφάνεια

ξεπλένεται από τα υπολείµµατα των υλικών µε τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και

νερού υπό πίεση.

Στην είσοδο της πλατείας από δυτικά όπου έχει διαµορφωθεί ένας µεγάλος σε

έκταση διάδροµος στην είσοδο από νότια και στον προαύλιο επίπεδο γύρω από τον

Ιερό Ναό, θα γίνει επίστρωση µε κυβόλιθους στο χρώµα της κύριας λιθοδοµής του

Ιερού Ναού. Οι δυο διάδροµοι θα διατρέχονται δεξιά και αριστερά και στο κέντρο,

από µπορντούρα σε χρώµα κεραµιδί. Πλάκες πεζοδροµίου χρώµατος κίτρινου µε

ανάγλυφη διαγράµµιση θα µπουν στην δεξιά πλευρά των διαδρόµων παράλληλα στη

µπορντούρα, για να εξυπηρετούνται τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Στο κέντρο δε, κατά

µήκος των διαδρόµων, η επίστρωση θα είναι µε κυβόλιθους σε κεραµιδί χρώµα και

σε τακτές αποστάσεις θα δηµιουργούνται διακοσµητικά µοτίβα.

Επίσης στις βαθµίδες αλλαγής επιπέδων θα γίνει επίστρωση µε σταµπωτό δάπεδο

σε κεραµιδί χρώµα.

Ανατολικά επί του νότιου διάδροµου στις βαθµίδες που οδηγούν στο επίπεδο γύρω

από τον Ιερό Ναό στη δυτική ράχη του αµφιθέατρου θα δηµιουργηθεί ράµπα

πρόσβασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες µε επίστρωση φυσικών κυβόλιθων. Μικρή, σε

απόσταση, ράµπα θα γίνει και στις βαθµίδες που οδηγούν στο νότιο κεντρικό

διάδροµο µε το ίδιο σχέδιο και για τον ίδιο λόγο.

Οι στενότεροι διάδροµοι που βρίσκονται βόρεια και νότια και που οδηγούν τους

επισκέπτες, κάθετα στον κεντρικό δυτικό διάδροµο καθώς και αυτοί που βρίσκονται

ανατολικά του Ι. Ναού θα επιστρωθούν κι αυτές µε φυσικούς κυβόλιθους. Το ίδιο και

οι βαθµίδες που βρίσκονται βόρεια του Ιερού Ναού.

Στο χώρο που βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ι. Ναού στο ήδη διαµορφωµένο µε

παγκάκια, θα επιστρωθεί µε φυσικό ξύλο.

Ο χώρος γύρω από το µνηµείο θα διανοιχτεί και αφού αποµακρυνθούν τα φυτά που

εµποδίζουν, θα επιστρωθεί µε σκληρό µάρµαρο σε υπόλευκο χρώµα. Στα τέσσερα

σηµεία που ορίζονται από την µπορντούρα θα τοποθετηθούν γλάστρες-ζαρντινιέρες

για µικρά φυτά εποχιακά που θα δώσουν ευχάριστο χρώµα και δεν θα εµποδίζουν το

βλέµµα περίοικων και επισκεπτών να διατρέχει την πλατεία, το µνηµείο και τον Ιερό

Ναό.

Επίσης περιµετρικά του χώρου µπορούν να µπουν µεταλλικά κολωνάκια.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ κατ' εφαρµογή της

Εγκυκλίου 26 / Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./356/4-10-2012 µε θέµα «∆ηµοσίευση

Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,

Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα 'Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440)

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε

όλα τα ∆ηµόσια Έργα'», όπως έχουν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί ως και

σήµερα.

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 183.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ 24% και η χρηµατοδότηση του θα γίνει από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Οδηγός

διαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 Α΄ Πρόσκληση - ∆εκέµβριος 2019 Άξονας Προτεραιότητας

1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» και ιδίους πόρους του ∆ήµου.

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τον Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων

Συµβάσεων και τα ισχύοντα εκτελεστικά του διατάγµατα.