Η προθεσμία εγγραφής στους Ειδικούς Εκλογικούς καταλόγους για τους Ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα λήγει την 28-2-2019.

2019-02-12

Ανακοίνωση για Ευρωεκλογές 2019


Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 38/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στις προσεχείς Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη των μελών του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και οι πολίτες της Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα με την προϋπόθεση της εγγραφής τους στους Ειδικούς Εκλογικούς καταλόγους .
Επιπλέον οι πολίτες της Ένωσης έχουν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα αξιώματα του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου και του μέλους του περιφερειακού συμβουλίου εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς καταλόγους του οικείου δήμου.
Η προθεσμία εγγραφής στους Ειδικούς Εκλογικούς καταλόγους για τους Ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα λήγει την 28-2-2019.
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εκλογών του Δήμου Λοκρών
Αρμόδια Υπάλληλος: Μοδιάτη Βασιλική
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 22330-22374/22495