Φθιώτιδα: Νέα προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη

2022-04-02
Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων επί του αναρτημένου δασικού χάρτη, περιέχει απόφαση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τη Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας

 Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του με καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής την 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη.