Εξώδικο Των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΛΑΡΚΟ προς τους εμπλεκομένους φορείς

2022-05-20

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. και όπως αυτά νομίμως εκπροσωπούνται και συγκεκριμένα :

 1. Του Σωματείου Εργαζομένων με την επωνυμία : «Συνδικαλιστικό Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Α.Ε.» , που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Φραγκοκκλησιάς αρ. 27) και εκπροσωπείται νόμιμα .

 2. Του Σωματείου Εργαζομένων Μεταλλωρύχων ΛΑΡΚΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που εδρεύει στο Νέο Κόκκινο Θηβών και εκπροσωπείται νόμιμα.

 3. Του Σωματείου Εργαζομένων με την επωνυμία: «Ένωση Εργαζομένων Εταιρίας ΛΑΡΚΟ Α.Ε.» Μεταλλεία Ευβοίας, που εδρεύει στη Χαλκίδα (Μ. Φρίζη αρ. 10) και εκπροσωπείται νόμιμα.

 4. Του Σωματείου Εργαζομένων με την επωνυμία : «Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και ΣΕΡΒΙΩΝ», που εδρεύει στη Μεσοποταμία Καστοριάς και εκπροσωπείται νόμιμα.

 5. Του Σωματείου Εργαζομένων με την επωνυμία : «Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ», που εδρεύει στην Λάρυμνα Λοκρίδας και εκπροσωπείται νόμιμα.

  ΠΡΟΣ

1. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «Γενική Μεταλλευτική Μεταλλουργική Ανώνυμος Εταιρεία ΛΑΡΚΟ», ευρισκόμενη υπό ειδική διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής , επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 27 όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό διαχειριστή αυτής κ. Γεώργιο Μελέτη του Χρήστου σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1407/2020 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

2. Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος ως εκ της ιδιότητας του κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 29.

3. Τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ως εκ της ιδιότητας του κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 27.

4. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος ως εκ της ιδιότητας του κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Μεσογείων, αρ. 119.

5. Τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος ως εκ της ιδιότητας του κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 5 - 7.

Όπως γνωρίζετε άριστα, δυνάμει της από 21/03/2022 εκδοθείσας προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) «διατάχθηκε η αναστολή της διαδικασίας των ομαδικών απολύσεων ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.)» και η επιστροφή της διαδικασίας στο στάδιο της ενημέρωσης και του διαλόγου.

Στις 8/4/2022 με Δικαστικό Επιμελητή παραλάβατε πρόσκληση μας με το εξής σκεπτικό: «Επειδή μοναδικός σκοπός των σωματείων μας είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων - μελών μας και η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με το νόμο, κρίνουμε σκόπιμη και αναγκαία την εξάντληση όλων των περιθωρίων για την από κοινού εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που συνδέονται με το καθεστώς στο οποίο έχει τεθεί η επιχείρηση. Περαιτέρω, δε, δεδομένου ότι η ανταπόκριση στα νόμιμα και δίκαια αιτήματα μας εξαρτάται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Επικρατείας και Υπουργείο Οικονομικών), θεωρούμε απολύτως αναγκαία την πραγματοποίηση συνάντησης, έτσι ώστε να αποτυπωθεί η θέση των Υπουργείων ως προς τα αιτήματα μας και να υπάρξει ο αντίστοιχος προσδιορισμός του πλαισίου του διαλόγου με την εργοδοτική πλευρά, που εκκρεμεί αυτή τη στιγμή».

Στις 06/05/2021 όπου εκδικάζονταν τα ασφαλιστικά, με αιτιολογικό ότι «άμεσα θα πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών», η Ειδική διαχείριση της ΛΑΡΚΟ αιτήθηκε «αναβολή», την οποία ο δικαστής ενέκρινε διατηρώντας παράλληλα την ισχύ της προσωρινής διαταγής που διατάσσει «την αναστολή της διαδικασίας των ομαδικών απολύσεων ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.)», όρισε την εκδίκαση των ασφαλιστικών για τις 17/06/2022.

Μέχρι και σήμερα 17/05/2022 δεν έχετε ανταποκριθεί στις επανειλημμένες οχλήσεις μας για συνέχιση της διαβούλευσης, όπως αυτές αποτυπώθηκαν μεταξύ άλλων και στην από 08/04/2022 πρόσκληση μας.

Από την πλευρά μας επιμένουμε ότι: «O μοναδικός σκοπός των σωματείων μας είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων - μελών μας και η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, κρίνουμε σκόπιμη και αναγκαία την εξάντληση όλων των περιθωρίων για την από κοινού εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που συνδέονται με το καθεστώς στο οποίο έχει τεθεί η επιχείρηση. Περαιτέρω, δε, δεδομένου ότι η ανταπόκριση στα νόμιμα και δίκαια αιτήματα μας εξαρτάται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Επικρατείας και Υπουργείο Οικονομικών), θεωρούμε απολύτως αναγκαία την πραγματοποίηση συνάντησης, έτσι ώστε να αποτυπωθεί η θέση των Υπουργείων ως προς τα αιτήματα μας και να υπάρξει ο αντίστοιχος προσδιορισμός του πλαισίου του διαλόγου με την εργοδοτική πλευρά, που εκκρεμεί αυτή τη στιγμή».

Σας κοινοποιούμε (ξανά) τα αιτήματα μας και το σκεπτικό μας:

Έχοντας ως γνώμονα την «εξασφάλιση της ενιαίας λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ και την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού της », όπως αναφέρεται και υποτίθεται ότι στοχεύει η «Πρόσκληση σε Διαβούλευση» (σελ 3. Ενότητα 2), να μας κοινοποιηθεί Κ.Υ.Α. που να περιέχει:

 1. Ανεξάρτητα από την έκβαση των διαγωνισμών και το αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 21 Ν. 4664/2020 (με τον οποίο συνεχίζουμε να διαφωνούμε, κρατώντας τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας), δέσμευση για την εξασφάλιση της συνέχισης της ενιαίας λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ, διατηρώντας το παραγωγικό αντικείμενο της πυρομεταλλουρικής επεξεργασίας λατεριτών για την εξαγωγή σιδηρονικελίου, την δέσμευση εκσυγχρονισμού και παραπέρα ανάπτυξης σε αυτή την βάση με κατασκευή μονάδας ανοξείδωτου χάλυβα, καθώς και την παράλληλη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων με κατεύθυνση την παραγωγή συσσωρευτών ενεργείας (μπαταριές).

 2. Για την επίτευξη της παραγράφου 1, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μεταβίβασης απαιτείται η επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου, χωρίς να διακοπεί η εργασία τους.

 3. Οι νέες συμβάσεις Αορίστου Χρόνου μέχρι τη λήξη της ειδικής διαχείρισης να είναι αποτύπωμα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που είχε συμφωνηθεί με τη διοίκηση το 2019 και δεν εφαρμόστηκε.

 4. Παράλληλα απαιτείται η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στις εργολαβίες που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες,με την ενσωμάτωση τους στο προσωπικό της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ και αυτόματη απομάκρυνση των δουλεμπορικών γραφείων.

 5. Να συνταξιοδοτηθούν άμεσα, μόνο οι συνάδελφοι που σήμερα έχουν θεμελιώσει πλήρη ασφαλιστικά και ηλικιακά δικαιώματα.

 6. Να εξασφαλιστεί η καταβολή στο 100% της αποζημίωσης και των υποχρεώσεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπως γινόταν μέχρι την28/2/2020 που Διορίστηκε η Ειδική Διαχείρισηκαι μονομερώς, παρανόμως, καταχρηστικά και χωρίς διαβουλεύσεις διέκοψε, καταπατώντας τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΛΑΡΚΟ απέναντι στους εργαζόμενους. (Άλλωστε από τον 4093/12 που μας προτείνουν δεν απαγορεύεται να καταβληθούν).

 7. Να καταβληθούν οι νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της ΛΑΡΚΟ στους εργαζόμενους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης και δεν έχουν καταβληθεί (σύμφωνα με την παράγραφο 4).

 8. Να καταβληθούν οι νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της ΛΑΡΚΟ στους νόμιμους δικαιούχους των συναδέλφων που έχουν χάσει τη ζωή τους (σύμφωνα με την παράγραφο 4).

 9. Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να εξασφαλίζει την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που μπορεί να προκύψει μετά απόφαση αστικού δικαστηρίου σε υποθέσεις που έχουν σχέση με εργατικά ατυχήματα.

 10. Αναγνώριση και συνυπολογισμός στις αποζημιώσεις της προϋπηρεσίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και στις εργολαβίες.

 11. Να εξασφαλιστεί ότι το διάστημα που θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις με τον ανάδοχο για τον αριθμό εργαζομένων που θα απορροφήσει, με ευθύνη του κράτους θα καταβάλλεται η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων όπως έχουν σήμερα.

 12. Αν και εφόσον μέσα από τις διαπραγματεύσεις με τον ανάδοχο μπορεί να προκύψουν εργαζόμενοι που δεν θα απορροφηθούν, ανεξαρτήτως ηλικίας, να εξασφαλιστεί από τώρα μόνιμη και σταθερή εργασία σε γεωγραφικό τόπο επιλογής του εργαζόμενου, με τον ίδιο μισθό και με τα ίδια ασφαλιστικά κριτήρια (μετάταξη, μεταφορά στο Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΟΤΑ κτλπ).

 13. Στους εργαζόμενους 55 ετών και πάνω ή με συμπληρωμένα 9000 ένσημα ανεξαρτήτως ηλικίας, να εξασφαλιστεί το δικαίωμα επιλογής προ συνταξιοδοτικού προγράμματος, καταβάλλοντας το 100% του μισθού και τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές , μέχρι την πλήρη ασφαλιστική και ηλικιακή θεμελίωση.

Σκεπτικό της πρότασης μας.

Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η υποτιθέμενη πρόθεση που εμπεριέχεται στην «πρόσκληση διαβούλευσης» της ειδικής διαχείρισης, «με γνώμονα την εξασφάλιση της ενιαίας λειτουργίας και την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού της ΛΑΡΚΟ ».

Ταυτόχρονα δεν θα υπάρξουν κενά σε εξειδικευμένες ειδικότητες και σε θέσεις ευθύνης, θα μεταβιβαστεί ομαλά με ασφάλεια και ολοκληρωμένα η τεχνογνωσία των εργαζόμενων 55 ετών και πάνω στους νεότερους, που αποτελεί "κεφάλαιο" αξίας χρήσης για τη ΛΑΡΚΟ και κατά επέκταση διασφαλίζει το «δημόσιο συμφέρον» που προβλέπει το άρθρου 21 Ν. 4664/2020. Άλλωστε αποδεδειγμένα το έμψυχο δυναμικό της ΛΑΡΚΟ είναι αυτό που την κράτα σε λειτουργία όλα αυτά τα χρόνια.

Μόνο έτσι δεν θα υπάρχει διάκριση μεταξύ των εργαζομένων, με σκοπό όλοι να αντιμετωπιστούν με ίσα μέτρα και σταθμά σύμφωνα με τα έτη εργασίας και τη δουλειά που έχουν προσφέρει στη ΛΑΡΚΟ.

Μόνο έτσι δεν θα υπάρξει αρνητικός κοινωνικός αντίκτυπος με το ζήτημα στους οικισμούς της ΛΑΡΚΟ, δεν θα μείνει άστεγος.

Τέλος έχουμε κάθε νομικό, συνδικαλιστικό και κυρίως ηθικό δικαίωμα μετά από τόσα χρόνια εργασίας και έχοντας δώσει τη ζωή μας στη ΛΑΡΚΟ, να υπερασπιστούμε την εργασία μας και τον τόπο κατοικίας μας, γι ́αυτό και όταν αναλάβει ο ανάδοχος, θα διαπραγματευτούμε συλλογικά και οργανωμένα οι ίδιοι μαζί του.

Για τους λόγους αυτούς

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως ορίσετε άμεσα την πραγματοποίηση συνάντησης των εμπλεκόμενων από την εργοδοτική πλευρά και τα σωματεία μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς τους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες αντιγράφοντας αυτήν στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.



Πηγή  www.openlarco.com/blog/wjags079dxmi3kaxgtim88e79vsopp