Ερώτηση Μπέτσιου σχετικά με την διακοπή των εργασιών στα λιμάνια Αγίου Κωνσταντίνου και Αρκίτσας

2022-10-09

ΕΡΩΤΗΣΗ, Μπέτσιου Νίκου, περιφερειακού συμβούλου

Προς τον κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

Θέμα: ΄΄Διακοπή εργασιών στα λιμάνια Αγίου Κωνσταντίνου και Αρκίτσας΄΄


Στην περιοχή της Λοκρίδας, στην Π.Ε. Φθιώτιδας εκτελούνται τα τελευταία χρόνια δύο

σημαντικά έργα. Τα έργα αυτά αφορούν την κατασκευή-επέκταση των λιμανιών Αγίου

Κωνσταντίνου και Αρκίτσας. Δύο λιμάνια με σημαντική επιβατική και εμπορική κίνηση που

ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία της περιοχής. Η αποπεράτωση των εργασιών και

στα δύο λιμάνια και η αναβάθμισή τους θα συνέβαλε στην παροχή υψηλότερου επιπέδου

υπηρεσιών προς τους πολίτες-χρήστες τους και στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της

Λοκρίδας και κατ΄ επέκταση της Φθιώτιδας.

Πληροφορηθήκαμε ότι, το τελευταίο διάστημα οι εργασίες στα ανωτέρω λιμάνια διεκόπησαν,

λόγω κυρίως ανεξόφλητων λογαριασμών από πλευράς περιφέρειας προς τον ανάδοχο των

έργων. Κάτι σύνηθες σε πολλά έργα τόσο στην περιφέρειά μας όσο και στην επικράτεια, αφού

οι ελάχιστες χρηματοδοτήσεις, κυρίως με ευθύνη της κυβέρνησης, έχουν οδηγήσει πολλά εξ

αυτών σε στασιμότητα. Επειδή τα έργα στα δύο λιμάνια είναι ανάγκη να τελειώσουν πριν την

έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου

Ερωτάσθε κ. Περιφερειάρχη

1. Αληθεύει ότι έχει γίνει διακοπή εργασιών και διάλυση σύμβασης στα ανωτέρω έργα;

2. Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε έτσι ώστε να συνεχιστούν τα λιμενικά έργα στον Άγιο

Κωνσταντίνο και Αρκίτσα;