Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Επιπλέον φόρους 1 δισ. ευρώ πλήρωσαν οι Έλληνες το 2018

2019-03-24

Πάνω από 1 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα κρατικά έσοδα το 2018, ενώ πίσω από την αύξηση αυτή υπάρχουν μία σειρά κυβερνητικών παρεμβάσεων στην φορολογία που οδηγεί κάθε μήνα τους πολίτες να μην μπορούν να πληρώσουν ούτε τις βασικές τους υποχρεώσεις, όχι μόνο προς το Κράτος αλλά και για την επιβίωσή τους.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης για την Εξέλιξη και Διακύμανση των Φορολογικών Εσόδων που συντάσσει κάθε μήνα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο σύνολο του 2018:

1. Tα συνολικά φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 48,85 δισ. ευρώ ενώ το 2017 είχαν διαμορφωθεί σε 47,56 δις ευρώ. Δηλαδή παρουσίασαν αύξηση κατά 1,29 δις ευρώ.

2. 260 εκατομμύρια επιπλέον παρουσιάζουν τα έσοδα από την άμεση φορολογία και έτσι διαμορφώθηκαν στα 20,88 δισ. ευρώ από 20,62 δις το 2017 είχαν διαμορφωθεί στα 20,62 δισ.ευρώ.

3. Περίπου 600 εκ. ευρώ επιπλέον πήρε το Κράτος από έσοδα του φόρου εισοδήματος και διαμορφώθηκαν στα 13,56 δισ. ευρώ ενώ το 2017 είχαν διαμορφωθεί στα 12,97 δισ. ευρώ.

Η σημαντικότερη αύξηση, κατά 481 εκατ. ευρώ παρατηρήθηκε στα έσοδα από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η αύξηση της παρακράτησης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κατάργηση της έκπτωσης κατά 1,5% στην παρακράτηση φόρου από μισθούς και συντάξεις καθώς και την επιβολή παρακράτησης 5% σε μισθωτούς ορισμένου χρόνου που εργάζονται με ημερομίσθιο.

4. Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία διαμορφώθηκαν στα 27,96 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,02 δισ. ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση στην έμμεση φορολογία προέρχεται από την αύξηση των εσόδων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ διαμορφώθηκαν στα 16,22 δισ. ευρώ έναντι 15,79 δισ. ευρώ το 2017. Η αύξηση είναι της τάξης των περίπου 430 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή στα έσοδα από τον ΦΠΑ δεν συνδέεται τόσο με την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητα αλλά με συγκυριακούς λόγους που αφορούν και τους πολύ υψηλούς φορολογικούς συντελεστές.

Η αύξηση του ΦΠΑ προέρχεται κατά κύριο λόγο από την αύξηση του ΦΠΑ καυσίμων και καπνικών προϊόντων. Στην πρώτη περίπτωση η αύξηση των εσόδων οφείλεται στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου που δημιουργεί υψηλότερη βάση επιβολής του φόρου και στη δεύτερη περίπτωση στην εξάντληση της επίδρασης της αποθεματοποίησης καπνικών που έγινε πριν την αύξηση των ειδικών φόρων στα συγκεκριμένα προϊόντα.

Συμπερασματικά να πούμε ότι η μεγάλη αύξηση των έμμεσων φόρων δείχνει ανάγλυφα και τις μεγάλες αδικίες του φορολογικού συστήματος, αφού:

- Οι έμμεσοι φόροι επιβάλλονται τυφλά σε όλους ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους ενώ μόνο οι άμεσοι συνδέονται με το ύψος του εισοδήματος.

- Στο φορολογικό μας σύστημα οι έμμεσοι φόροι αντιπροσωπεύουν το 57% και οι άμεσοι το 43%, όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η εικόνα είναι αντίστροφη.

Πηγή: ant1news.gr