Επιμελητήριο Φθιώτιδας: Οδηγίες για την πλατφόρμα επιχειρηματικής διαδικτύωσης

2019-01-04

Να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα επιχειρηματικής διαδικτύωσης (https://businessplatform.uhc.gr) η οποία συμβάλλει σημαντικά στην επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων, προτρέπει το Επιμελητήριο Φθιώτιδας.

Πρόκειται για την υπηρεσία που δημιούργησε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις, που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων (που είναι ταμιακώς ενήμερες), μπορούν - αφού δημιουργήσουν έναν προσωπικό λογαριασμό - να αναρτούν ενημερώσεις - ανακοινώσεις για διάφορα θέματα, όπως:

• την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών,

• την οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,

• τις αναζητήσεις συνεργασιών,

• τις προσφορές - ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών,

• τη διατύπωση απόψεων επί θεμάτων επιχειρηματικότητας,

• το «ανέβασμα» πολυμεσικού περιεχομένου (όπως video κ.λ.π) από συνεντεύξεις, εκδηλώσεις κα.

Με αυτή την υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, που θέλει να «ενημερώσει - επικοινωνήσει» με άλλα μέλη των Επιμελητηρίων, θα εισάγει στην πλατφόρμα το αίτημά του και τα κριτήρια των αποδεκτών (επιχειρήσεων), όπως:

- Την γεωγραφική περιοχή,

- Το αντικείμενο δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008),

- Το χρονικό διάστημα και

- Την νομική μορφή των επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα θα αναζητεί και θα ταυτοποιεί (μέσω του ΓΕΜΗ), τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά και θα αποστέλλει σ' αυτές σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι η ενημέρωση θα είναι στοχευμένη, μόνο στις επιχειρήσεις που πιθανόν θα τις ενδιέφερε αυτή η ενημέρωση - επικοινωνία.

Η διεύθυνση για την είσοδο στην εφαρμογή είναι η https://businessplatform.uhc.grστην οποία είναι αναρτημένο και το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.


Πηγή  https://www.lamiareport.gr/