Εικόνες από την Κεντρική Ομιλία του συνδυασμού Δυναμική Προοπτική στις Λιβανάτες

2019-05-22

Η συντακτική Ομάδα των ἐν Λοκροῖς και Λοκρών Κάλπες θέλοντας να κρατήσει ίδιες αποστάσεις προς όλους τους εκλογικούς συνδυασμούς του Δήμου Λοκρών στο εξής θα παραθέτει ΜΌΝΟ φωτογραφίες από τις κεντρικές προεκλογικές ομιλίες των συνδυασμών, και δεν θα υπάρχει σχολιασμός από την συντακτική μας ομάδα.