Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης Φθιώτιδας

2019-06-11

Η ενημέρωση από την Μητρόπολη Φθιώτιδας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις Κατασκηνώσεις της Μητροπόλεώς

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους συμπαρίσταται στόν ἀγώνα τῶν γονέων γιά τήν σωστή καθοδήγηση τῶν παιδιῶν τους. Ἐκτός ἀπό τά Κατηχητικά Σχολεῖα, τίς Συνάξεις Νέων, τή Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν, λειτουργεῖ κάθε καλοκαίρι τίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις στήν Παραλία τοῦ Καινουρίου Λοκρίδος, ὅπου φιλοξενοῦνται τά παιδιά μας δω­ρεάν.

Οἱ Κατασκηνώσεις προσφέρουν στά παιδιά τή δυνατότητα νά ζήσουν γιά λίγες ἡμέρες κοντά στή φύση μέ τό παιχνίδι καί τήν ψυχαγωγία ἀλλά καί νά ἀναγεννηθοῦν μέ τή συμμετοχή τους στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Φέτος θά λειτουργήσουν σέ τρεῖς (3) περιόδους.

Ἡ 1η περίοδος περιλαμβάνει ἀγόρια Δ΄- Στ΄ Δημοτικοῦ καί εἶναι ἀπό 1 ἕως 10 Ἰουλίου.

Ἡ 2η περίοδος περιλαμβάνει ἀγόρια, Γυμνασίου καί Λυκείου καί εἶναι ἀπό 11 ἕως 21 Ἰουλίου.

Ἡ 3η περίοδος περιλαμβάνει κορίτσια Δ΄, Ε΄ καί ΣΤ΄ Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου καί Λυκείου καί εἶναι ἀπό 22 Ἰουλίου ἕως 31 Ἰουλίου.

Ὅσα παιδιά ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν στίς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καλοῦνται νά συμπληρώσουν μία ἔντυπη δήλωση, τήν ὁποία θά προμηθευτοῦν ἀπό τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεως ἤ τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τους καί νά τήν καταθέσουν μέχρι 24 Ἰουνίου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως