Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Εφορία: Μέχρι πότε μπορείτε να “κλείσετε” παλιές υποθέσεις

2019-08-08

Στη νέα ρύθμιση για τις 120 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και υποχρεώσεις από εκπρόθεσμες δηλώσεις περασμένων ετών

Τη δυνατότητα να "περαιώσουν" εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις παρελθόντων ετών με άκρως ευνοϊκούς όρους παρέχει σε χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις η νέα βελτιωμένη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία, όπως διαμορφώθηκε με τον πρόσφατα ψηφισθέντα ν. 4621/2019.Με τη νέα τροποποιημένη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φόρων για έτη προ του 2019 και να εξοφλήσουν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις τα ποσά των φόρων και των προσαυξήσεων που θα προκύψουν από τις δηλώσεις αυτές.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4621/2019, στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο, μπορούν να ενταχθούν ακόμη και ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η-1-2019 έως την 30η-9-2019, αλλά αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων για τις οποίες οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις έπρεπε να έχουν υποβληθεί μέχρι και 31-12-2018.


Πηγή  https://fonografos.net/v1/%ce%b5%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%84/