ΕΑΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 39 προγράμματα σπουδών (πρόσκληση)

2023-11-19

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 3 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό και 35 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 15η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας έως την 04η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας.

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι αιτήσεις, πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης, χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται το σύστημα υποβολής αιτήσεων να κλείσει πριν την καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και οργάνωση του προγράμματος. Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2024.

1. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.

2. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.