ΔΥΠΑ – «Πάω Μπροστά»: Παρατείνεται η προθεσμία των αιτήσεων για το επίδομα των 400 ευρώ

2023-01-05

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των παρόχων Κατάρτισης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Πάω Μπροστά» που αφορά στην αναβάθμιση δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων, στο πλαίσιο του οποίου οι ωφελούμενοι θα πάρουν επιδότηση 400 ευρώ

Συνεπώς οι παραπάνω μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 στις 23:59.

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης που υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ προσφέρεται επιδοτούμενη κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, η οποία οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Στόχος της δράσης είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το ποσό της επιδότησης

Το ποσό της επιδότησης ωφελούμενων είναι 5 ευρώ ανά ώρα, δηλαδή συνολικά μπορεί να ανέλθει στα 400 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος συγκροτείται αντίστοιχο Μητρώο για τους Παρόχους Πιστοποίησης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, επίσης, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 στις 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας voucher.gov.gr, πατώντας στον σύνδεσμο, Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση