Δύο προσλήψεις στο Δήμο Λοκρών από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

2018-11-05

Πιάνουν δουλειά από την Τρίτη 6 Νοεμβρίου δύο άτομα στο Δήμο Λοκρών, μέσω της ∆ράσης « Προώθηση της Απασχόλησης µέσω Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020».

Η σύμβασή τους όπως έχουμε δημοσιεύσει και στους άλλους Δήμους, είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα οκτώ (8) μηνών ήτοι από 6/11/2018 έως 5/7/2019.

Από το Δήμο Λοκρών δημοσιεύθηκε και ο πίνακας με τις ειδικότητες και την υπηρεσία τοποθέτησής τους: