Δυναμική Προοπτική: Το πρόγραμμα του συνδυασμού για το ΔΔ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

2019-05-12

Το Πρόγραμμα του συνδυασμού ''Δυναμική Προοπτική'' για το ΔΔ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ


Βελτιστοποίηση της Καθαριότητας και εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγειούς περιβάλλοντος. Η μεταφορά των απορριμάτων στη θήβα δεν βελτίωσε σημαντικά την εικόνα της περιοχής σε επίπεδο καθαριότητας και σε μερικές περιπτώσεις δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα όπως την επιβολή προστίμων στο Δήμο. Τι επιθυμούμε:

 • να διευρυνθεί η τοποθέτηση κάδων για τη συλλογή ανακυκλώσιμων ειδών και οργανικών αποβλήτων τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο νοικοκυριών με οικιακούς συλλεκτήρες ώστε να γίνεται ανακύκλωση στη πηγή. Η ανακύκλωση μπορεί να γίνει ανταποδοτική για το δημότη και να ισοδυναμεί με ελάφρυνση των δημοτικών τελών.

 • να τοποθετηθούν κάδοι για τη συλλογή παλαιών ρούχων και υποδημάτων

 • να διατίθενται τα απορριμματοφόρα του δήμου όποτε οι πολίτες το ζητούν ώστε, μετά από επικοινωνία, να συλλέγονται τα ογκώδη αντικείμενα διεκδικώντας συμβάσεις για την αποκομιδή και ανακύκλωση ογκωδών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με μεγάλο οικονομικό όφελος για το δήμο και για τη μείωση των απορριμμάτων στη χωματερή.

 • να καθαριστούν τα ρέματα από τους όγκους των σκουπιδιών γιατί εγκυμονεί κινδύνους πυρκαγιών και εκπομπής τοξικών για την υγεία ρύπων ενώ παράλληλα επισείει για το δήμο επιβολή προστίμων,

 • να πλένονται τακτικά οι κάδοι αλλά και τα απορριμματοφόρα οχήματα

 • να εντατικοποιηθεί η διέλευση των απορριμματοφόρων οχημάτων από τα χωριά 3 φορές την εβδομάδα και από τους οικισμούς κατά το διάστημα 15 Ιουλίου εως 15 Αυγούστου επειδή οι ανάγκες είναι αυξημένες.

 • να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες κατά την περίοδο του παζαριού.

 • να συναφθούν συμβάσεις με πιστοποιημένους διαχειριστές στερεών αποβλήτων με σκοπό τη συλλογή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών, λαμπτήρων, μπαταριών, ελαστικών και εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 • να διασφαλισθεί η πυρασφάλεια στις εγκαταστάσεις του σταθμού καθαριότητας και στη χωματερή όπου συχνά διαπιστώνονται φωτιές.

 • να εξυγιανθεί και ίσως να μεταφερθεί ο χώρος του αμαξοστασίου δημιουργώντας υποδομές για τη στάθμευση του συνεργείου οχημάτων.

 • να ενημερώνονται και ενεργά να εμπλέκονται οι μαθητές σε ημερίδες πληροφόρησης ώστε να γίνει αντιληπτή η αξία της ανακύκλωσης.

Βελτιστοποίηση της ύδρευσης Η περιοχή μας συχνά και ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αντιμετωπίζει προβλήματα ύδρευσης καθώς το νερό ρέει σε ελάχιστες ποσότητες και μάλιστα ιδιαίτερα για όσους από εμάς διαμένουν σε ορόφους . Στόχος μας είναι να:

 • εξασφαλίσουμε στους πολίτες του ΔΔ Αταλάντης νερό καλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας τοποθετώντας απονιτροποιητές στις δεξαμενές.

 • εντατικοποιήσουμε τους συστηματικούς εργαστηριακούς ελέγχους για την ποιότητα του νερού και τη τηλεμετρική διαχείριση της ύδρευσης.

 • αντικαταστήσουμε τους σωλήνες αμιάντου, υλικού που έχει κριθεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Ολοκλήρωση της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού Η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρό έλλειμμα που διαιωνίζεται εδώ και πολύ καιρό και σύντομα θα επισείει πρόστιμα αφού βρίσκεται σε δοκιμαστικό ακόμα στάδιο.

Ανάπλαση των σχολικών συγκροτημάτων και του κλειστού γυμναστηρίου.Όντας γονείς πολλοί από εμάς, επιθυμούμε σχολεία σύγχρονα, φιλικά και ανοιχτά στην κοινωνία. Σκοπεύουμε να

 • ανακαινίσουμε τις σχολικές αίθουσες όπου κριθεί απαραίτητο και να προβούμε σε ανάπλαση των προαύλειων χώρων πχ κατασκευή στεγάστρων στο ΕΠΑΛ Αταλάντης και στο 1ο Δημοτικό σχολείο.

 • προχωρήσουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων (εξωτερική θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με ενεργειακά αλουμινίου., αντικατάσταση της υφιστάμενης υγρομόνωσης δώματος, αναβάθμιση του τεχνικού φωτισμού με αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων και αναβάθμιση των υφιστάμενων κλιματιστικών και μη αποδοτικών σωμάτων θέρμανσης με παράλληλη τοποθέτηση σε στέγες φωτοβολταϊκών πάνελ.

 • τοποθετηθούν φανάρια στην είσοδο των σχολικών κτιρίων για την ασφάλεια των μαθητών και να βελτιωθεί η σήμανση και η διαγράμμιση στις εισόδους

 • ανακαινιστεί το κλειστό γυμναστήριο που παρουσιάζει φθορές και στάζει σε πολλά σημεία και να αναβαθμιστεί ενεργειακά.

Πιστοποιημένες παιδικές χαρές . Η κατάσταση των παιδικών χαρών παρά τις μεμονωμένες προεκλογικές παρεμβάσεις και την ένταξη τους στο πρόγραμμα Φιλόδημος δε δείχνει να είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη. Στόχος μας είναι να:

 • δημιουργηθούν πιστοποιημένες παιδικές χαρές σε κάθε χωριό με την αξιοποίηση κάθε ευρωπαϊκού και εθνικού χρηματοδοτικού προγράμματος σε συνδυασμό με την παράλληλη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του δήμου.

 • αντικατασταθούν τα παλαιά σιδερένια όργανα με νέα ξύλινα, φιλικά προς το περιβάλλον, να τοποθετηθεί δάπεδο ασφαλείας και να επιδιορθωθούν τα κιγκλιδώματα γύρω από τις παιδικές χαρές

Διευθέτηση των αδέσποτων ζώων. Σεβόμενοι τα δικαιώματα των ζώων και την ευρωπαϊκή νομοθεσία σκοπεύουμε να:

 • διευρύνουμε το ήδη υπάρχον πρόγραμμα στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, πραγματοποιώντας συμβάσεις με περισσότερους κτηνιάτρους

 • συνεργαστούμε με φιλοζωικούς συλλόγους και εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες αναπτύσσουν ανάλογη δράση, υλοποιώντας δράσεις σε σχολεία για τη καλλιέργεια γνήσιας φιλοζωικής συνείδησης.

Αποκατάσταση του αγροτικού και κοινοτικού οδικού δικτύου. Η κακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το οδικό δίκτυο της περιοχής επιτάσσει να:

 • αποκατασταθεί το αγροτικό οδικό δίκτυο με αμμοχαλίκωση και να κατασκευαστούν τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

 • προβούμε στην ασφαλτόστρωση των κοινοτικών δρόμων και την αναγκαία σήμανση (διαγραμμίσεις και κατακόρυφη σήμανση) εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή οδοφωτισμό με παράλληλη επέκτασή του, όπου κρίνεται απαραίτητο

 • εκπονηθεί μελέτη από συγκοινωνιολόγους για τη διευθέτηση του ΚΤΕΛ Αταλάντης και για την αναδιάρθρωση της υπάρχουσας μονοδρόμησης με στόχο την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των επιβατηγών αλλά και του ασφενοφόρου

 • προβούμε σε συνεννόηση με φορτωτικές και οχήματα καθαριότητας ώστε να διέρχονται πριν ή μετά το άνοιγμα και το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων

 • εξασφαλίσουμε πρόσθετες θέσεις στάθμευσης και να επισκευαστούν τα πεζοδρόμια.

Βελτιστοποίηση λειτουργίας λαϊκής αγοράς εξαιτίας του μειωμένου τζίρου σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες και της διεύρυνσης του παραεμπορίου και των παρεπόμενών του (εγκληματικότητα) προτείνουμε:

 • την εντατικοποίηση της εποπτείας της λαϊκής αγοράς και την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της

Ανάπλαση Σκάλας Αταλάντης Προτείνουμε να:

 • τοποθετηθούν ομπρέλες, κάδοι σκουπιδιών, παγκάκια και ντουζιέρες και να κατασκευαστεί ράμπα ΑΜΕΑ

 • δημιουργηθεί υπαίθριο γυμναστήριο και ποδηλατόδρομος

 • επαναλειτουργήσει το δημοτικό αναψυκτήριο

Διατήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής και δημιουργία υποκλιμακίου για την εθνική οδό καθώς έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες της υπηρεσίας (οικίες, δασικός τομέας, βιομηχανίες) και προτείνουμε

 • τη διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών οι οποίες λόγω της πλημμελλούς συντήρησης καθιστούν τη διέλευση των οχημάτων δύσκολη

 • την άσκηση πίεσης ώστε να μην αποδυναμώνονται οι υπηρεσίες του δήμου και τη συνδρομή υδροφόρων για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών

Ανάδειξη αρχαιοτήτων για την τουριστική προβολή του τόπου με:

 • ανάπλαση, συντήρηση και προβολή τουΧάμαϊ Θανάσης

 • συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία για την προβολή του ευρήματος των Κούρων και την ανάδειξη του αρχαιολογικού μουσείου με δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας

 • συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο στέγασης της ανασκαφής στο κεντρικό δρόμο Αταλάντης, τη δυνατότητα επέκτασης , διαμόρφωσης και ανάδειξης του αρχαίου

Προώθηση της επένδυσης Atalanti Hills με τη διευκόλυνση των διαδικασιών όπου εμπλέκεται ο δήμος

Κατασκεύη οστεοφυλακίων στη Δ Κ Κυρτώνης

Τοποθέτηση τάπητα στο 5x5 στη Δ Κ Κυρτώνης

Τσιμεντόστρωση ρεμάτων εντός οικισμού Κυρτώνης

Αξιοποίηση του κτιρίου που προοριζόταν για γυμνάσιο στη Δ Κ Καλαποδίου ως γηροκομείου και του δημοτικού ως κέντρου νεότητας

Συντήρηση του ιατρείου και του κοινοτικού καταστήματος Δ Κ Καλαποδίου

Συνδρομή για την επισκευή της εκκλησίας Δ Κ Καλαποδίου

.

Σταθερές δεσμεύσεις μας αποτελούν

το κλάδεμα των δέντρων, το βάψιμο και η συντήρηση των δημοτικών κτιρίων, η διάθεσή των κτιριακών υποδομών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, η συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια, η συνεργασία με τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των πολιτών, η συνδρομή του έργου τους, η διεθνής και ευρωπαϊκή παρουσία του Δήμου η διαφάνεια στην οικονομική διαχείρηση, η πλήρης μηχανογράφηση, η συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής και η διέρυνση των σχετικών δομών, η προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού και φυσικά η καθημερινή επαφή με τους δημότες.

ΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ - ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΑΣ

Υποψήφιος δήμαρχος Λοκρών.