Δήμος Λοκρών: Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

2022-05-19

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-05-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-05-2022

Ο Δήμος Λοκρών

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας .