Δήμος Λοκρών: Προκήρυξη Χορήγησης Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου για το έτος 2022

2022-04-20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Χορήγησης Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου
για το έτος 2022

Άρθρο 1: Νομικό Πλαίσιο εφαρμογής

  1. Οι διατάξεις των άρθρων 49 έως και 52 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-2021, τεύχος Α) «Αναμόρφωση κι εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου »
  2. Η αρίθμ. 5/38/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΑ8ΩΛΤ-Κ3Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών «Χωροθέτηση θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2022».


Δείτε όλες τις  ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΔΩ