Δήμος Λοκρών: Παράταση της προθεσμίας των αιτήσεων για το τηλεοπτικό σήμα

2019-08-12

Ο Δήμος Λοκρών ενημερώνει ότι η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, παρατάθηκε έως την 19η Δεκεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζει επίσης ότι σε συνέχεια της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), η ΓΓΤΤ έχει προχωρήσει σε ελέγχους αιτήσεων.

Για τα ΚΕΠ και τους δήμους έχουν ακόμη αιτήσεις που έχουν υπαχθεί σε έλεγχο από τη ΓΓΤΤ, εμφανίζονται στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής του έργου. Επιλέγοντας το πεδίο «Ελέγχεται» (γαλάζιο πλαίσιο) εμφανίζεται η λίστα με τις επιμέρους, υπό έλεγχο αιτήσεις. Σε περίπτωση που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη, πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα) τα δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν στις παραπάνω, υπό έλεγχο αιτήσεις, βάσει των οποίων πιστοποίησαν τους συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους πολίτες ως δικαιούχους του έργου.

Αυτά είναι:

1) η υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο πολίτη (ή εξουσιοδοτημένο άτομο αυτού) αίτηση υπαγωγής στο έργο με γραπτή δήλωση προτίμησης παρόχου / πακέτου,

2) φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων Α. Δ. Ταυτότητας

3) α. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικού αερίου (με ημ/νια έκδοσης β' εξαμήνου 2018 και μετά) κατά το οποίο να προκύπτει ο Α. Π. Η. και η διεύθυνση πρώτης, κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σε περιοχή του Παραρτήματος Α η Β του νόμου *σε περίπτωση εναλλακτικής διεύθυνσης βλ. σημείωση κάτωθι του παρόντος

- σε περίπτωση εναλλακτικού παρόχου,

β. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, νερό).

- σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του Α. Π. Η. έχει αποβιώσει

γ. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανόντα

- και σε περίπτωση που ανήκει σε άλλο άτομο

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Κ. Υ. Α. .

4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του έτους που προηγήθηκε της αίτησης κατά το οποίο προκύπτει ο Α. Φ. Μ. και η διεύθυνση (στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ταυτίζονται με εκείνα των λογαριασμών ΔΕΗ / ΔΕΚΟ *σε περίπτωση αναντιστοιχίας στη διεύθυνση βλ. σημείωση κάτωθι του παρόντος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση που η διεύθυνση αλληλογραφίας του λογαριασμού ΔΕΗ ή του εκκαθαριστικού σημειώματος δεν αντιστοιχούν σε περιοχή του παραρτήματος Α ή Β του νόμου, ο πολίτης οφείλει να προσκομίσει Ε1 του οποίου στον πίνακα 5. 1. Α) ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ να αναγράφεται διεύθυνση οικισμού εκ των ως άνω ώστε να πληροί το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας. Υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις δήμων για την μόνιμη κατοικία πολιτών με τις προαναφερθείσες αναντιστοιχίες στα δικαιολογητικά τους, δεν θεωρούνται επαρκή αποδεικτικά μόνιμης κατοικίας ώστε να υπαχθεί ο πολίτης στο έργο.

Υπενθυμίζουμε ότι το γραφείο υποστήριξης για το έργο είναι στη διάθεση σας για ό,τι χρειαστείτε στα τηλέφωνα:

210 90 98 998 Μαραγκούλης Ιωάννης

210 90 98 999 Μαντζουνοπούλου Δέσποινα

καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tvkalipsi@mindigital.gr