Δήμος Λοκρών: Επανεκλογή της κας Μαρίας Γιαννοπούλου στην θέση της Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

2022-01-09

Σήμερα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών έγιναν οι εκλογές ανάδειξης του νέου Προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκλογής των τεσσάρων μελών που συμμετέχουν στην επταμελή Οικονομική Επιτροπή και στην επταμελή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από κοινού με τον Δήμαρχο και δύο Αντιδημάρχους. Η διάρκεια του Προεδρείου και των Επιτροπών είναι ως 31.12.23.

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρία Γιαννοπούλου

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Γεώργιος Γουρνάς 

Γραμματέας Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Ντέλιος


Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Ανεστάκος

Ιωάννης Μπονόβας

Νικόλαος Σωτήρχου

 Νικόλαος Λιόλιος


Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Χρήστος Καλλής

Παναγιώτης Καπουκίνης

Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος

Μαρία Δουμάνη 


Η δήλωση της Προέδρου όπως αναρτήθηκε στα social 


''Μεγάλη τιμή και ένδειξη ιδιαίτερης εμπιστοσύνης η επανεκλογή μου με ομόφωνη απόφαση στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρων. Εκφράζω τη θέληση να υπηρετήσω με αίσθημα ευθύνης, σύνεση και αποφασιστικότητα ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας , συμβάλλοντας στη λήψη αποφάσεων που θα προωθήσουν τα συμφέροντα του τόπου και των πολτών. Ευχαριστώ πρωτίστως το Δήμαρχο, και κατά συνέχεια τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης καθώς και όλους τους Συμβούλους του Σώματος για την υπερψήφιση της υποψηφιότητας μου. Συγχαρώ τους εκλεγμένους κο Γουρνά στη θέση του Αντιπροέδρου και κο Ντέλιο στη θέση του Γραμματέα, καθώς και όλους τους εκλεγμένους στις θέσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Καλή Θητεία. ''