Δήμος Λοκρών: Επανασύνδεση Ρεύματος

2019-01-24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24/01/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Παπαναγιώτου Άννα - Ψυχολόγος
Καραμίντζιου Γεωργία - Κοιν.Λειτουργός
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052
EMAIL: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com
pronoialokrwn@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Λοκρών ενημερώνει ότι τροποποιήθηκε η υπ' αριθ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 8.2.2018 απόφαση με την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1085/87/ 18.01.2019 με την οποία ορίζεται ότι οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31/10/2018, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος με σκοπό την επανασύνδεση τους.

Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει:

Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 30.06.2018.
Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.
Επισημαίνονται τα εξής:

Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.
Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.
Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ε1
Ε9
Εκκαθαριστικό
ΕΝΦΙΑ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Απόφαση ΚΕΠΑ(αν υπάρχει)
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Κοινωνική προστασίας του Δήμου Λοκρών (Πρόνοια )και στο Κέντρο Κοινότητας.