Δήμος Λοκρών: Εμποροπανήγυρη Αταλάντης 2019

2019-07-06

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στις 6 Αυγούστου ξεκινάει η Εμποροπανήγυρη Αταλάντης έτους 2019, που και φέτος θα διεξαχθεί στο κέντρο της πόλης της Αταλάντης στην οδό Νικ. Αβραάμ και στις καθέτους οδούς Λ. Κατσώνη, Οϊλέως , Ι. Τζαβέλλα και Περδίκα και θα είναι διάρκειας επτά (7) ημερών από 6/8 έως 12/8/2019.

Η κλήρωση των δικαιούχων και των θέσεων θα γίνει στις 5 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αταλάντη. Ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 11/103/2019 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Λοκρών.
Η συμμετοχή στη κλήρωση προϋποθέτει την προσκόμιση των παρακάτω νόμιμων δικαιολογητικών. Οι άδειες θα χορηγούνται μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και θα ισχύουν για τη συγκεκριμένη θέση που θα κατοχυρώσουν οι δικαιούχοι κατά την εν λόγω κλήρωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Θεωρημένο Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίο Αστυν. Ταυτότητας
3. Πρόσφατο έγγραφο μεταβολής από την Δ.Ο.Υ που να εμφανίζονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες
4. Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Λοκρών . (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το νομοθετικό πλαίσιο, τα τέλη χρήσεως και λοιπές διατάξεις, όπως αυτές ορίστηκαν με την απόφαση 11/190/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimos- lokron.gov.gr «Κανονισμός Εμποροπανήγυρης Αταλάντης» για την διεξαγωγή και οργάνωση της εμποροπανήγυρης, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις αριθ. 6/88/2016 και 7/126/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών.

Επίσης πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2233022374.


Ο Δήμαρχος Λοκρών

Νικόλαος Λιόλιος