Δήμος Λοκρών: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

2019-08-09

Ο Δήμος Λοκρών σας ενημερώνει λόγω του ότι η περιοχή αύριο Σάββατο 10/08/2019 βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς από διάφορες αιτίες σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 143051/611 της 25/6/2019 (ΑΔΑ: Ψ81Κ7ΛΗ-4Ψ6) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας θα ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλες τις δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αταλάντης από την 12η βραδινή της 9/8/2019 έως την 12η βραδινή της 10/8/2019.