Δήμος Λοκρών :Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

2024-07-09

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο Χ 2 / 2 0 2 4

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Λοκρών

Ανακοινώνει

A.Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Λοκρών, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 09-07-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 22-07-2024


Δείτε όλα τα αρχεία ΕΔΩ