Δικαιώθηκε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επιστρέφονται 72 εκατ. ευρώ για αγροτικά προγράμματα

2019-03-01

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 1936 της 25ης Μαρτίου 2015 μείωσε κατά 72.105.592,41 € τη συνδρομή του ΕΓΤΠΕ - Τμήματος Προσανατολισμού για τις δαπάνες του προγράμματος CCI 2000GR 061ΡΟ021 (Ελλάδα - Στόχος 1 - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου). Απέκλεισε με τον τρόπο αυτό από την ενωσιακή χρηματοδότηση τις ισόποσες δαπάνες που είχε πραγματοποιήσει και δηλώσει η Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

Με την απόφασή του της 19ης Σεπτεμβρίου 2017 (υπόθεση T-327/15) το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε προσφυγή της Ελληνικής Δημοκρατίας με αίτημα να ακυρωθεί η απόφαση της Επιτροπής. Κατά της απόφασης αυτής του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ ασκήθηκε αναίρεση από την Ελληνική Δημοκρατία (υπόθεση C-680/17 P).

Με απόφασή του που δημοσιεύθηκε την 27η Φεβρουαρίου 2019 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, αναίρεσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Σεπτεμβρίου 2017, και, δικάζοντας την υπόθεση, έκανε δεκτή την προσφυγή της Ελληνικής Δημοκρατίας και ακύρωσε την εκτελεστική απόφαση C(2015) 1936 τελικό της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης 72.105.592,41 € στη συνδρομή του ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Προσανατολισμού, που είχε χορηγηθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος CCI 2000GR061PO021 (Ελλάδα - Στόχος 1 - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου).

Με βάση την απόφαση αυτή, το ποσό των 72.105.592,41 € θα πρέπει να επιστραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελληνική Δημοκρατία.

Η απόφαση έχει δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://curia.europa.eu.

Την υπόθεση χειρίστηκε το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πηγή  https://www.enikos.gr/international/629974/dikaiothike-i-ellada-sto-evropaiko-dikastirio-kai-epistrefontai-7