Χρηματικό πρόστιμο στο Δήμο Λοκρών για σκουπίδια στο Θεολόγο

2019-05-02

Δεν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση...

Πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβλήθηκε στο Δήμο Λοκρών από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας για περιβαλλοντικές παραβιάσεις στη θέση "ΑΠΟΚΟΜΜΑ" του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Αγίου Ιωάννη Θεολόγου.

Σύμφωνα με την απόφαση είχε συγκεντρωθεί «μεγάλος όγκος οικιακών απορριμμάτων σε έκταση περίπου 700 τ.μ., τα οποία έφραζαν την έξοδο οχετού, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο, αφενός να πλημμυρίσουν ο δρόμος και η ανάντη περιοχή και αφετέρου να παρασυρθεί ο όγκος των απορριμμάτων προς τη θάλασσα, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80μ. [...] Επιπλέον, προκαλούνται επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα στη γειτονική και ευρύτερη περιοχή και στα θαλάσσια ύδατα που βρίσκονται σε μικρή απόσταση, καθώς και αισθητική υποβάθμιση του τοπίου από τα διάσπαρτα απορρίμματα και τις δυσάρεστες οσμές. Πέραν αυτών, δεν υπάρχει σύστημα πυρασφάλειας και δεν γίνονται δειγματοληψίες για παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στα υπόγεια ύδατα».

Να σημειωθεί ότι στην έκθεση αυτοψίας περιλαμβάνονταν άσχημες περιγραφές όχι μόνο για την εικόνα στη θέση «Απόκομμα» του ΟΣΜΑΕΣ, αλλά και για την είσοδο του Θεολόγου, της Πισσιές ΟΣΜΑΕΣ και τον Προφήτη Ηλία Θεολόγου.

Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στην οποία προσέφυγε ο Δήμος Λοκρών κατά της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη, η συγκεκριμένη απόφαση «φέρει αναλυτική και πλήρη περιγραφή των παραβάσεων που τελέσθηκαν, κρίνεται επαρκώς και ειδικώς αιτιολογημένη και είναι σύμφωνη με τα στοιχεία του φακέλου, ως εκ τούτου θεωρείται νομίμως ληφθείσα».

Αντίθετα έκρινε απαράδεκτο και μη νομότυπο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη προσφυγή ασκήθηκε στην υπηρεσία τους «από μη εξουσιοδοτημένο εκ μέρους του Δήμου Λοκρών πρόσωπο».

Στην απορριπτική απόφαση, σημειώνεται τέλος ότι ο Δήμος Λοκρών μπορεί να την προσβάλλει «ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, εντός προθεσμίας 60ημερών».

Πηγή  https://www.lamiareport.gr