Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αγοράζει ελληνικά ομόλογα

2022-01-09

Την απόφαση του για τα ελληνικά ομόλογα ανακοίνωσε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ.

Όπως επισημαίνεται η EKT θα εξακολουθεί να αγοράζει ελληνικά ομόλογα κατ΄ εξαίρεση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πανδημίας ΡΕΡΡ τον Μάρτιο του 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, η τράπεζα ολοκληρώνει το πρόγραμμα πανδημίας τον Μάρτιο, ωστόσο θα συνεχίσει να επενδύει με μεγάλη ευελιξία στα ομόλογα που λήγουν.

Ειδικά για τα ελληνικά ομόλογα προβλέπεται ότι η ΕΚΤ θα μπορεί να αγοράζει περισσότερα ομόλογα από εκείνα που έχει στην κατοχή της και λήγουν. Με την απόφασή της αυτή η ΕΚΤ έχει ως στόχο να αποφευχθούν προβλήματα στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν μετά από μία απότομη παύση των αγορών, τη στιγμή που η ελληνική οικονομία ανακάμπτει από τις συνέπειες της πανδημίας.

Η περίοδος της επανεπένδυσης των ομολόγων επεκτείνεται


Με την ίδια απόφασή της η ΕΚΤ προβλέπει ότι η περίοδος της επανεπένδυσης των ομολόγων επεκτείνεται έως το 2025, ενώ οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος ΡΕPP θα επιβραδυνθούν το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Επιπλέον η ΕΚΤ αποφάσισε ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του PEPP θα μπορούσαν να επαναληφθούν, εάν είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση αρνητικών σοκ που σχετίζονται με την πανδημία.

Αναφορικά με το γενικότερο πλαίσιο της λεγόμενης ποσοτικής χαλάρωσης, η ΕΚΤ αποφάσισε να μειώσει σταδιακά τις αγορές ομολόγων που πραγματοποιεί μέσω του προγράμματος ΑΡΡ. Συνεπώς από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 οι μηνιαίες αγορές ομολόγων (στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα ελληνικά) περιορίζονται στα 30 δισ. ευρώ από 40 δισ. ευρώ που είναι σήμερα.
Το όριο των 40 δισ. ευρώ θα παραμείνει δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2022, ενώ από τον Οκτώβριο του 2022 το όριο περιορίζεται περαιτέρω στα 20 δισ. ευρώ για όσο διάστημα είναι απαραίτητο αυτό προκειμένου να ενισχύσει τον θετικό αντίκτυπο των χαμηλών επιτοκίων. Το διοικητικό συμβούλιο αναμένει ότι οι καθαρές αγορές θα τερματιστούν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που επικρατεί, υπό το πρίσμα των προβλέψεων της ΕΚΤ τόσο στο μέτωπο της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού όσο και της ανάκαμψης της οικονομίας.
«Το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι η πρόοδος στην οικονομική ανάκαμψη και προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για τον πληθωρισμό επιτρέπει τη σταδιακή μείωση του ρυθμού των αγορών περιουσιακών στοιχείων του τα επόμενα τρίμηνα. Ωστόσο, απαιτείται νομισματική προσαρμογή για να σταθεροποιηθεί ο πληθωρισμός στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα» αναφέρει η ΕΚΤ.