ΑΣΕΠ: Μέχρι τι ώρα μπορείτε να υποβάλετε δικαιολογητικά για 3.720 μόνιμες θέσεις εργασίας – Ποιους αφορά

2023-01-16

Έως σήμερα, Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 στις 2 μ.μ. μπορούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ που αφορά σε 3.720 μόνιμες θέσεις εργασίας σε φορείς του υπουργείου Υγείας και για προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικά για την προκήρυξη αυτή θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία και μετά θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Πάντως η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι έχουν καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.Πηγή    www.enikonomia.gr/economy/asep-mechri-ti-ora-boreite-na-ypovalet/439350/