Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

ΑΣΕΠ : Έρχεται νέα ρύθμιση για τις προσλήψεις στο Δημόσιο – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

2022-10-01

Νέα παράγραφο θα προστεθεί στην ρύθμιση για τις προσλήψεις που γίνονται στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

Για το θέμα αυτό μίλησε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης. «Προσθέτουμε μια παράγραφο που θα αφορά στον γραπτό διαγωνισμό. Αυτό έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν τα ζητήματα του ανθρώπινου δυναμικού στο υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε πει ότι θα γίνει ένας γραπτός διαγωνισμός. Θέλουμε να υπάρχει μια πρόσκληση για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία » τόνισε.

Τι αλλάζει

Εν συνεχεία ανέφερε τι θα αλλάξει στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. « Μέχρι τώρα η διαδικασία γίνεται με την έκδοση μιας προκήρυξης. Αυτή κάνει μια ακριβή περιγραφή των θέσεων για τις οποίες εκδίδεται αυτή η προκήρυξη και η οποία θα συνδέονταν με το γραπτό διαγωνισμό. Τι θέλουμε να κάνουμε τώρα; Θέλουμε να κάνουμε μια πρόσκληση η οποία θα αφορά ευρύτερες κατηγορίες. Για παράδειγμα ΠΕ μηχανικοί, χωρίς απαραίτητα να είναι ταυτοποιημένο το που θα αξιοποιηθούν, πού θα προσληφθούν τη χρονική στιγμή της εκδόσεως της πρόσκλησης. Η πρόσκληση θα λέει: όποιος Π.Ε. μηχανικός ενδιαφέρεται να καταλάβει θέση του Δημοσίου, να έρθει να συμμετάσχει στον γραπτό διαγωνισμό» πρόσθεσε.

Για τη "δεξαμενή υποψηφίων"

Επίσης εξήγησε πως δημιουργείται μία "δεξαμενή υποψηφίων" . « Δημιουργούμε μία δεξαμενή η οποία θα έχει καταταγεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού και της μοριοδοτήσεως - θα έχει μια σειρά κατατάξεως από όπου οι φορείς εν συνεχεία θα μπορούν να αντλούν προσωπικό χωρίς τις καθυστερήσεις όλου του προηγούμενου διαστήματος » σημείωσε . « Επιταχύνουμε με καταλυτικό τρόπο τη διαδικασία των προσλήψεων » ανέφερε μεταξύ άλλων.

« Η πρόθεση μας είναι να εκδοθεί αυτή η πρόσκληση τον Οκτώβριο και ο διαγωνισμός να έχει γίνει μέχρι τον Μάρτιο. Για να μπορέσει να γίνει ο διαγωνισμός μέχρι τον Μάρτιο θα συμπεριλάβει τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2022 και του 2023 »

Συνεπώς η ρύθμιση αυτή οδηγεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας καθώς οι προσλήψεις του 2022 και του 2023 του ΠΕ και ΤΕ ίσως να γίνουν το πρώτο εξάμηνο του 2023 κάτι το οποίο στον χρονοπρογραμματισμό προσλήψεων θα έχει επιτευχθεί για πρώτη φορά.