Απόφαση Δ.Σ. Λοκρών - Τοποθέτηση Ελαστικών Κολωνακίων Αποτροπής

2019-02-05

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αρ. 1/24/2019 απόφασης του Δ.Σ. τα εξής:

Α) την τοποθέτηση ελαστικών κολωνακίων αποτροπής στάθμευσης επί της οδού Αίαντος Λοκρού, έμπροσθεν των οικιών Κολομτσά & Ριζόπουλου στον κόμβο της Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με την 1/3/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. και την 7/2018 απόφαση της Δ.Κ. Αταλάντης, β) Την δημιουργία ΔΥΟ (2) θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στην διασταύρωση των οδών Αίαντος Λοκρού & 28ης Οκτωβρίου προς την πλευρά της κεντρικής Πλατείας Αταλάντης , γ) Την κατασκευή ράμπα ΑΜΕΑ στην διασταύρωση των οδών Αίαντος Λοκρού & 28ης Οκτωβρίου, προς την πλευρά των καταστημάτων

Η κατασκευή θα γίνει υπό την επίβλεψη, τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την 1/4/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. και την 23/7/2018 απόφαση της Δ.Κ. Αταλάντης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ