Απάντηση Δήμου Λοκρών στη δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Ζεκεντέ

2019-02-01

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Κύριε Ζεκεντέ, είναι απορίας άξια η δημόσια τοποθέτησή σας και ιδιαίτερα εφόσον κατέχετε την ιδιότητα του Οικονομολόγου.

Γνωρίζετε πολύ καλά κ. Ζεκεντέ ως τέως Δημοτικός Σύμβουλος και δη ως Αντιδήμαρχος στον πρώην Δήμο Αταλάντης για την λειτουργία του Δημόσιου Λογιστικού. Η σύνταξη των τριμηνιαίων εκθέσεων όπως αναφέρετε ότι είναι συνοπτικές σας πληροφορούμε, γιατί προφανώς δεν το γνωρίζετε ή ηθελημένα το αποκρύπτεται, συντάσσονται Πανελλαδικά βάσει της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ με: Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β')
Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών.

Επίσης πριν εκτεθείτε δημόσια θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι με την αριθµ. 11/160/2018 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου Λοκρών στις 28 Σεπτεµβρίου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19,30 µ.µ. έλαβε απόφαση για την Έγκριση απολογισμού του ∆ήµου Λοκρών για το οικονοµικό έτος 2017.

Είναι αυτονόητο υποθέτουμε ότι όλοι οι απολογισμοί των προηγούμενων ετών έχουν ψηφισθεί, όπως και τα αποτελέσματα χρήσης όλων των ετών στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Σας παραθέτω συνοπτικά κι ένα συνοπτικό πίνακα για να ενθυμηθείτε, που αφορά την απογραφή του έτους 2011:Η Διοίκηση του Δήμου Λοκρών από το 2011, με όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν από την συνένωση των πρώην Δήμων, προγραμμάτισε και εκτελεί αναπτυξιακή πολιτική προς όφελος των πολιτών. Έχει γίνει αγώνας δρόμου για τα απορρίμματα και τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου έχουν γίνει δόκιμες προσπάθειες για την χρηματοδότηση και την λειτουργία του, που έπρεπε να είχε γίνει από το 2000. Ποτέ άλλοτε όσο σήμερα δεν είχε χρησιμοποιηθεί το ΕΣΠΑ. Αυτά τα γνωρίζετε υποθέτουμε αλλά ούτε κουβέντα.

Εξάλλου ως Αντιδήμαρχος που ήσασταν των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αταλάντης αφήσατε οφειλές για την νέα Διοίκηση 2.322.299 ευρώ, εκτός κι αν δεν το γνωρίζατε τι πράττατε.

Τέλος θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Πολιτικός Πολιτισμός τιμά αυτούς που εκτίθενται πολιτικά, αλλά περισσότερο ωφελεί τους πολίτες διότι αναγνωρίζουν το ήθος μέσα από τις προθέσεις και τις πράξεις.

Το να χρησιμοποιεί κάποιος έναν '' πολιτικό αντίπαλο '' ως πόλο για να ανδρωθεί σίγουρα δεν τον τιμά και πόσο μάλλον αν προσπαθεί να δημιουργήσει κι εσφαλμένες εντυπώσεις.

Κύριε Ζεκεντέ θα μπορούσατε να συμμετείχατε ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου, τα προηγούμενα χρόνια που λείπετε, κι έρχεστε τώρα προεκλογικά χρησιμοποιώντας εικοτολογίες αφού ενημερώνεστε από ΄΄τρίτους χρήσιμους ΄΄.

Αντί αυτού όμως απομακρυσμένος από την έδρα σας και από την προσπάθεια επίλυσης των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, έρχεστε ετεροχρονισμένα να εξαπολύσετε δριμύ κατηγορώ για την σημερινή Δημοτική Αρχή, προσπαθώντας μέσα από την « διαβολή να αποκτήσετε έδρανο!!»

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ