Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Αντικατάσταση Αντιδημάρχου στον Δήμο Λοκρών

2019-06-21

Ο κος Γιώργος Γουρνάς είναι ο νέος Αντιδήμαρχος στο Δήμο Λοκρών, μετά τη διαγραφή του κου Αλέξανδρου Κούρου από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Ο κ. Γουρνάς αναλαμβάνει καθήκοντα έως 31/8/2019 και ειδικότερα:

α. Καθ' ύλη τις παρακάτω αρµοδιότητες:

• Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου

• Ύδρευση-Αποχέτευση

• Συντήρηση Πρασίνου

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δηµοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

 Δείτε την απόφαση ΕΔΩ