Ανακοίνωση - Κάλεσμα για συνάντηση του ελαιουργικού συνεταιρισμού Λοκρίδας η ¨ΈΝΩΣΗ¨.

2022-02-12

Ανακοίνωση - Κάλεσμα για συνάντηση του ελαιουργικού συνεταιρισμού Λοκρίδας η ¨ΈΝΩΣΗ¨την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου στις 18:00.