Ανακοίνωση για Κτηματογράφηση Μεγαπλατάνου

2022-03-09

Ανακοίνωση για Κτηματογράφηση Μεγαπλατάνου

Ενημερώνουμε ότι ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής του Μεγαπλατάνου το οποίο είχε λανθασμένα υπαχθεί στην κτηματογράφηση του Ο.Τ.Α Αταλάντης, εμφανίζεται πλέον στην κτηματογράφηση του Ο.Τ.Α. Μεγαπλατάνου.

Οι δικαιούχοι των ακινήτων δύναται να υποβάλλουν τις δηλώσεις των ιδιοκτησιών τους από τις 11.03.2022 έως 21.03.2022 (καταληκτική ημερομηνία), είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου είτε με φυσική παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης της Λαμίας.