Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λοκρών

2019-06-14

Ξεκίνησαν από την περασμένη Δευτέρα (10/6) οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Δικαίωμα εγγραφής στα νηπιακά τμήματα έχουν όλα τα παιδιά που γίνονται 2,5 ετώνως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά εγγραφής των νηπίων στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας που βρίσκονται:

Παιδικός Σταθμός Αταλάντης, τηλ: 2233022490

Παιδικός Σταθμός Μαλεσίνας, τηλ: 2233052100

Παιδικός Σταθμός Λιβανατών, τηλ: 2233031680

Παιδικός Σταθμός Μαρτίνου, τηλ: 2233089822

Παιδικός Σταθμός Λάρυμνας, τηλ: 2233041000

Το πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (ΕΣΠΑ), θα λειτουργήσει και κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Δικαιολογητικά εγγραφών

1. Αίτηση γονέα (δίδεται από τον εκάστοτε παιδικό σταθμό).

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου.

3. Βεβαίωση εργασίας ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ των γονέων και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 προκειμένου για εργαζόμενους Ι.Δ.Ο.Χ. ή Ι.Δ.Α.Χ. (με ημερομηνία μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ για έναρξη υποβολής αιτήσεως ΕΣΠΑ).

4. Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη από Παιδίατρο και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας, με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και των δύο γονέων, εάν κάνουν ξεχωριστή.

Πρόσθετα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς γονείς:

1. Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Φωτοτυπία διαβατηρίου.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένο από δικηγόρο.

Δικαιολογητικά επανεγγραφών:

1. Αίτηση επανεγγραφής (δίδεται από τον εκάστοτε παιδικό σταθμό).

2. Βεβαίωση εργασίας ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ των γονέων.

3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.

4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής στοιχείων εγγραφής.

Η εξυπηρέτηση των δημοτών για τη λήψη εντύπων και για την κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφών θα γίνεται καθημερινά από 08.00 πμ - 13.00 μ.μ στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου