Άδεια από την εργασία λόγω νόσησης με κορονοϊό: Πότε θεωρείται νόμιμη η απουσία

2022-01-05

Με ένα θετικό rapid test μπορούν εργαζόμενοι με κορονοϊό να παίρνουν άδεια από την εργασία. Τέλος στα προβλήματα που προέκυψαν με τα rapid test και το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για πολλούς εργαζομένους οι οποίοι βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό και το σύστημα δεν «αναγνώριζε» τα συγκεκριμένα test καθώς δέχεται μόνο μοριακά, βάζει η ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε την Τρίτη.

Στην ΚΥΑ, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις και για την έκδοση του πιστοποιητικού νόσησης, ορίζεται ότι αρκεί το θετικό rapid test προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία, όταν κάποιος νοσήσει με κορονοϊό.

Στην απόφαση δεν προβλέπεται κάποια διαφοροποίηση μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται αναλυτικά το εξής:

«3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορoνοϊού COVID-19 (rapid test)σύμφωνα με την παρ. 3.

Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83)».

Δείτε εδώ  ολόκληρη την ΚΥΑ