Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο Χ 2 / 2 0 2 2 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

2022-07-22

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 25-07-2022

Λήξη υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 05-08-2022 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο Χ 2 / 2 0 2 2

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Λοκρών

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Λοκρών, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη  ΕΔΩ