ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

"ΕΚΛΟΓΕΣ 2023"

Οι εκλογικοί συνδυασμοί στο... 👀 ἐν Λοκροῖς

Τις αποδοχές των αιρετών των δήμων, όπως αυτές διαμορφώνονται βάσει Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, ο «Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης», που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.